FAQs

Qui és Zinentiendo?

Zinentiendo s’organitzà per primera vegada l’any 2002, de manera precària i autogestionada, per Towanda, Associación Per la Diversitat Afectivo-Sexual.

Creada l’any 2000, i amb vora 150 soc@s, Towanda és una de les principals entitats aragoneses per la representación i defensa del col.lectiu LGTBI (de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersex).

Entre d’altres, Towanda pretén els següents objectius…

a) Transformar l’actual ordre cap a models en els que es respete, defense i valore positivament la diversitat d’amor, els desitjos i les identitats.
b) Crear espais útils a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersex.
c) Realitzar accions en favor de la consecució de tots els drets trans, intersex, bisexuals, lesbianes i gais. los derechos de trans, bisexuales, lesbianas y
d) Obrir espacis a l’expressió cultural que mostren la diversitat de les orientacions, identitats i comportaments sexuals.
e) Afavorir la bona salut del col.lectiu lèsbic, gai, trans, bisexual i intersex.
f) Promoure iniciatives en el camp educatiu que afavoreixin el respecte a la diversitat de les orientaciones, les identitats i comportaments sexuals.
g) Oferir un servei d’infomración, orientació i divulgació dirigida a la comunitat bisexual, gai, tran, lèsbica i a totes les personas que puguin estar interessades.
h) Fomentar en les y els joves el coneixement i respecte a la diversitat afectivo-sexual.
i) Animar a les y els joves trans, bisexuals, lesbianes i gais a que es valoren positivament i s’associen per reivindicar els sus drets.
j) Collaborar amb tots aquells organismes i instituciones nacionals, internacionals i supranacionals que s’estime necessari per aconserguir una major eficàcia en la seva tasca.
k) Impulsar la visibilitat i la consolidació de la igualtat legal i real de les dones lesbianes, bisexuals, trans; col.lectiu doblement disciminat pel se gènere, condició i orientació sexual.

Share This